Onze runderen

Een rund is van oorsprong natuurlijk niet bedoeld om op te eten en daar zijn we ons ook terdege van bewust. Maar aangezien 95% van de Nederlanders regelmatig vlees eet, is vee nou eenmaal onderdeel van onze voedselketen. Daarom houden we als Ruyghveen rekening met het welzijn van onze runderen.  

Onze runderen worden in de Peel grootgebracht volgens onze eigen regels, strenger dan de wettelijke eisen. Dat houdt onder andere in dat we veel waarde hechten aan weidegang voor koe en kalf en de dieren verblijven in ruime stallen die van zacht stro en alle gemakken zijn voorzien. Door het inademen van frisse lucht en het vele daglicht zitten de dieren zichtbaar beter in hun vel. Een mooi compliment voor onze boeren die hun runderen zo liefdevol verzorgen.  Onze rundveehouders hebben oog voor het individuele dier en voeden hun vee met speciaal samengesteld, regionaal voer. Ook worden de transportkilometers sterk beperkt, door nauw samen te werken met ketenpartners in de Peelregio. Ruyghveen is kwalitatief en smaakvol vlees, geproduceerd op verantwoorde wijze.