Stichting Peelland Varken

Samen staan we sterk!

Als innovatieve agro-ondernemers vormen wij Stichting Peelland Varken; een samenwerking tussen vier varkenshouders, een slachter en een slager. Samen ontwikkelden wij het concept Ruyghveen, vlees met Peelkarakter.

Wij geloven in het bundelen van kennis en krachten en het zoeken van verbindingen in de eigen regio. Zo houden we namelijk de lijnen kort. Voor onszelf, omdat overleg en afstemming over kwaliteit en smaak op die manier makkelijk te verwezenlijken zijn. Maar ook voor onze varkens, zodat zij gedurende hun leven profiteren van meer welzijn. Dit alles doen wij om jou als consument te laten genieten van een stuk kwaliteitsvlees uit de Peel. Ruyghveen; vlees met Peelkarakter.