Onze runderen

Onze runderen worden in de Peel grootgebracht volgens onze eigen regels, strenger dan de wettelijke eisen. Dat houdt onder andere in dat we veel waarde hechten aan weidegang voor koe en kalf en de dieren verblijven in ruime stallen die van zacht stro en alle gemakken zijn voorzien. Door het inademen van frisse lucht en het vele daglicht zitten de dieren zichtbaar beter in hun vel. Een mooi compliment voor onze boer die zijn runderen zo liefdevol verzorgt. Onze rundveehouder heeft oog voor het individuele dier en voedt zijn vee met speciaal samengesteld, regionaal voer. Ook worden de transportkilometers sterk beperkt, door nauw samen te werken met ketenpartners in de Peelregio. Ruyghveen is kwalitatief en smaakvol vlees, geproduceerd op verantwoorde wijze.